Likvidace autovraků

Zajistíme Vám ekologickou likvidaci autovraků, Vašich starých vysloužilých, nepojízdných, havarovaných vozidel jak osobních a dodávkových, tak vozidel nákladních, autobusů, motocyklů a přívěsných vozíků.

Povinností majitele vozidla je před žádostí o vyřazení vozidla z registru motorových vozidel odevzdat autovrak oprávněné osobě (dle zákona o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky), která je oprávněným provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků, a tím i oprávněnou osobou k vydávání dokladu o jeho převzetí (likvidaci).

Společnost PARTR spol. s r.o. je držitelem oprávnění k převzetí autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Ekologická likvidace autovraků (vozidel) spočívá v jejich rozebrání a roztřídění všech jejich komponentů. Ekologická likvidace se provádí na specializovaném pracovišti na provozovně ve Valašském Meziříčí.

Po převzetí autovraku v naší provozovně je dodavateli (majiteli vozidla) ZDARMA vystaveno „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“ “, lidově také Potvrzení o ekologické likvidaci vozidla, které je nutným dokladem pro vyřazení vozidla z registru motorových vozidel. V případě, že autovrak postrádá některé části, uvádí se jeho chybějící části přímo do tohoto „Potvrzení“.

Za kompletní autovrak, který sami přivezete na naši provozovnu ve Všemině, Zlíně, Vsetíně, Valašském Meziříčí a Šenově u Nového Jičína

Vám zaplatíme minimálně 2800,- Kč za kompletní osobní vozidlo a 2,80 Kč/kg za kompletní dodávkové vozidlo

Vozidla s r.v. od 2010  vykoupíme dle individuálního posouzení až za 30 000,- Kč (volejte na tel. 602 377 017).

Nabízíme Vám také možnost odvozu nepojízdných vozidel našimi vlastními dopravními prostředky. V případě, že se jedná o odvoz nepojízdných vozidel, se výkupní cena za Vaše vozidlo řídí dle našeho ceníku za výkup osobních vozidel.

Doklady nutné k předložení při předání autovraku k likvidaci:

Oprávněnou osobou k jednání je fyzická nebo právnická osoba zapsaná v Technickém průkazu (velký TP) jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ni jednat. V případě likvidace vozidla, jehož vlastník zemřel, nebo byl prohlášen za mrtvého, je nutno doložit pravomocné rozhodnutí příslušného soudu o projednaném dědictví po této osobě.

Fyzická osoba – potřebné doklady:

  • originál nebo kopie „velkého“ technického průkazu vozidla
  • občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti
  • plnou moc vystavenou vlastníkem (provozovatelem) autovraku v případě, pokud má dojít k převzetí od osoby, která není vlastníkem (provozovatelem)
  • rozhodnutí v dědickém řízení, pokud došlo k úmrtí vlastníka nebo provozovatele vozidla

Právnická osoba - doklady:

  • originál nebo kopie „velkého“ technického průkazu vozidla
  • statutární orgán s předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku
  • plnou moc v případě převzetí od osoby, kdy předávající není statutárním orgánem právnické osoby s předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku
  • občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti fyzické osoby, která vozidlo k ekologické likvidaci předává za právnickou osobu